• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4469/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 10/05/2024
 • Final: 30/09/2024
 • Places: 16
 • Orientació: Professional
 • Preu: 960 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Curs destinat i dissenyat per a professionals directius i comandaments intermedis que tenen el repte de dirigir i liderar àrees, projectes i persones.

L'essència del programa es basa en un enfocament innovador que fusiona les últimes investigacions i coneixements neurocientífics sobre el cervell humà i les emocions amb la intel·ligència emocional i social aplicada al rol de direcció i lideratge.

Partint del coneixement del cervell i les emocions humanes i de l'aplicació pràctica d'aquests coneixements desenvolupem el model d'intel·ligència emocional i identifiquem i treballem les competències emocionals clau per dirigir i liderar amb efectivitat un equip de professionals.

Com a valor afegit el programa es materialitza i es concreta en una aplicació clara, determinada i directa al lloc de treball en l'àmbit de les relacions laborals de les empreses i el sector públic i en les relacions socials i institucionals. Amb la qual cosa, cada participant pot generar una rendibilitat de la inversió (ROI) clara i directa per a la seva organització, rendibilitzant amb escreix la inversió realitzada en la matrícula del curs.

Si els participants segueixen i apliquen les directrius de l'equip docent, els resultats tenen un impacte directe en els indicadors clau d'acompliment (ICA) de les seves organitzacions.


Paraules clau: Sector Públic. Empresa. Funció Directiva. Neurociència. Cervell i emocions. Intel·ligència emocional. Competències emocionals. Direcció i lideratge. ROI (retorn de la inversió). Impacte en resultats.

Continguts

- Sector Públic i Empresa: aproximació a dues organitzacions de rellevància jurídicosocial. Es fa especial referència a la funció directiva.
- Emocions i Sentiments.
- Emocions Corrosives.
- Intel·ligència Emocional i Social.
- Intel·ligència Emocional i Competències Directives.
- Comunicació i Funció Directiva.
- La Motivació.
- Lideratge i Treball en Equip.

Sortides professionals

- Desenvolupament professional dins l'organització.
- Possible promoció a llocs de direcció d'equips.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Contacte

María José Feijóo Rey

Telèfon: 619819542

Més informació

Vols rebre més informació?