• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1585/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 11/10/2023
 • Final: 29/11/2023
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 540 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: IMIM - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Els cursos d'especialització s'ofereixen com una eina per desenvolupar una introducció sistemàtica i gradual en els coneixements de la Neuropsicologia.

Aquests cursos formen part del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la conducta, i s'aborden des d'una perspectiva fonamental de la neuropsicologia, com la introducció a la neuropsicologia i neurologia de la conducta, l'exploració neuropsicològica, la semiologia o les bases neurològiques i neuropatològiques, i des d'una perspectiva més especialitzada com la neuropsicologia del llenguatge, la neuropsicologia infantil o la neuropsicologia forense.

Els cursos segueixen una seqüència i estructura de la introducció a l'especialització però es poden cursar independentment.

Continguts

Neuropsicologia de la memòria
Percepció: gnosias i agnòsies
Trastorns de la percepció i la cognició visuoespacial
Anosognosia
Trastorns de l'esquema corporal
Síndromes d'identificació inadequada
Negligència espacial i trastorns relacionats
Apràxies
La funció executiva
Acalcúlies
Trastorns emocionals Associats a malalties neurològiques
Casos clínics

Itineraris

Aquest curs forma part del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta (1589)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Institut de Neurorehabilitació Guttmann
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Associació del Vallés d'Amics de la Neurologia (AVAN)
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Hospital del Mar de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS)
Hospital Clínic de Barcelona
Mútua de Terrassa

Contacte

Neus Rivera Avila

Telèfon: 933160778

Informació addicional

http://nnc.uab.cat/

Més informació

Vols rebre més informació?