• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4068/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 12/02/2024
 • Final: 20/07/2024
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 396 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El curs va dirigit a professionals del món de l'educació interessats en explorar el potencial de l'art com a eina educativa, social, de innovació i de inclusió. Pretén fer una immersió en els llenguatges artístics (visual, musical i corporal) per comprendre'ls i ser capaços d'utilitzar-los com a una via per a la inclusió social. Es proporcionaran estratègies per a dissenyar projectes artístics, interdisciplinars, transdisciplinars i inclusius d'educació a través de les Arts, apropant la cultura a tothom.

Continguts

Els llenguatges artístics com a eina per a la inclusió educativa i social:
- Que aporta l'art en el desenvolupament d'una societat inclusiva?
- L'art per a la transformació individual i col·lectiva: arts comunitàries.
- Accessibilitat universal i art.

Llenguatge visual i plàstic i els processos d'inclusió:
- Projectes artístics interdisciplinaris i inclusius d'educació a través de les arts: l'Espai C, Room 13 International.
- Espais inclusius: el museu com a recurs per a l'educació integral de les persones.
- Les Estratègies de Pensament Visual (VTS) i projecte Tàndem (escola + museu).
- Arts visuals en l’àmbit hospitalari.

Llenguatge musical i els processos d'inclusió:
- Comunicació a través del llenguatge musical: Música i emoció
- Recursos i estratègies d'intervenció: la música com a eina d'inclusió i cohesió de grup.
- Projectes artístics interdisciplinaris, innovadors i inclusius d'educació a través del llenguatge musical.

Llenguatge corporal i els processos d'inclusió:
- Comunicació a través del llenguatge corporal.
- Recursos i estratègies d'intervenció per apropar les arts escèniques i teatrals a tothom.
- Projectes artístics interdisciplinaris, innovadors i inclusius d'educació a través del llenguatge corporal: Espais inclusius.

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (2824).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Informació addicional

http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?