Curs en Medicina Veterinària d’Urgències en Petits Animals (online)

Presentació

Aquest curs d'especialització inclou informació i coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre les diferents àrees de coneixement que formen part de la tasca diària en l'àmbit de la medicina d'urgències de petits animals.

Continguts

- El Servei d'Emergències
- Triatge i avaluació inicial del pacient emergent
- RCCP
- Procediments d'emergència
- Protocol d'avaluació del pacient emergent
- Urgències respiratòries
- Urgències cardiovasculars
- Urgències hematològiques
- Urgències neurològiques
- Urgències gastrointestinals
- Urgències metabòliques
- Urgències urològiques
- Altres urgències
- Urgències toxicològiques
- Urgències dermatològiques
- Urgències oftalmològiques
- Urgències reproductives
- Urgències oncològiques

Objectius

Aportar coneixements bàsics en l'abordatge del pacient emergent, la patogènia, la terapèutica i la monitorització del pacient caní i felí.
Aportar coneixements teòrics actualitzats en diferents àrees, tant generals com especialitzades que completen la visió pluridisciplinar necessària per un correcte abordatge d'aquest tipus de pacients.
Oferir sessions en format audiovisual del procediments pràctics més habituals (quirúrgic o de caràcter diagnòstic) més habituals en l'àmbit.

Proposar la resolució de casos clínics complexes amb un protocol estandarditzat i complet.

Requisits d'accés

Els estudiants hauran d'haver obtingut la Llicenciatura o Grau en veterinària. El curs està destinat a joves professionals que vulguin especialitzar-se en el camp de la medicina d'emergències i cures intensives de petits animals o bé a professionals amb experiència que vulguin actualitzar i millorar els seus coneixements en aquesta matèria. La docència impartida pot ser de gran utilitat per aquest tipus de professionals donada la realitat laboral de la clínica de petits animals en veterinaris de recent llicenciatura i les carències de formació fins ara existents en aquest àmbit al llarg de la formació reglada de Grau o LLicenciatura.

Sortides professionals

Veterinari clínic de petits animals

Contacte

Carlos Torrente Artero

Telèfon: 935811387

Correu electrònic: Carlos.Torrente@uab.cat

Web: pg.dvecc-uab.org

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
12 ECTS
Codi de l'estudi: 3982/2
Preu: 2200 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 09/11/2020 al 30/04/2021
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (30%)
Centres responsables:
Departament de Medicina i Cirurgia Animal
Centres col·laboradors:
Hospital Clínic Veterinari
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Medicina Veterinària d'Urgències en Petits Animals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.