• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3982/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 08/11/2021
 • Final: 30/04/2022
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2200 €
 • Idioma de docència: Castellà (70%), Anglès (30%)
 • Lloc: On line
Aquest curs d'especialització inclou informació i coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre les diferents àrees de coneixement que formen part de la tasca diària en l'àmbit de la medicina d'urgències de petits animals.

Continguts

- El Servei d'Emergències
- Triatge i avaluació inicial del pacient emergent
- RCCP
- Procediments d'emergència
- Protocol d'avaluació del pacient emergent
- Urgències respiratòries
- Urgències cardiovasculars
- Urgències hematològiques
- Urgències neurològiques
- Urgències gastrointestinals
- Urgències metabòliques
- Urgències urològiques
- Altres urgències
- Urgències toxicològiques
- Urgències dermatològiques
- Urgències oftalmològiques
- Urgències reproductives
- Urgències oncològiques

Sortides professionals

Veterinari clínic de petits animals

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Centres col·laboradors

Hospital Clínic Veterinari

Contacte

Carlos Torrente Artero

Telèfon: 935811387

Informació addicional

pg.dvecc-uab.org

Vols rebre més informació?