• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4550/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 11/11/2022
 • Final: 03/03/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 900 €
 • Preu especial 855 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matricula). Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL. Entitats col·laboradores (que matriculen 3 o mes persones)
  Preu especial 873 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls (només primera matrícula)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Formació d'especialització dirigida als professionals de la seguretat pública i privada per capacitar en el lideratge i en la presa de decisions, per tal de donar una resposta integral als problemes i reptes de seguretat de la societat actual.

El món s'ha tornat més incert, més inestable i, en conseqüència, menys segur. En aquest escenari, les persones que lideren les organitzacions de seguretat, tant pública com privada, juguen un rol fonamental. Han de ser capaces de potenciar els seus equips, cercar respostes innovadores i comunicar amb claredat. Han de ser líders conscients, que sumin a les seves aptituds naturals coneixements, habilitats i competències específiques:

- Coneixements del context actual, estratègies de lideratge, comunicació efectiva, negociació, planificació i gestió del temps.
- Habilitats i tècniques de presa de decisions per resoldre problemes i situacions imprevistes, proactivitat, gestió del canvi.
- Eines de gestió personal, intel·ligència emocional, motivació d'equips.

El Curs d'especialització en Lideratge en les Organitzacions de Seguretat, que s'estructura en 5 mòduls, aporta als professionals de la seguretat pública i privada les habilitats, competències i eines per assolir la capacitació necessària per liderar persones i equips de treball amb eficiència.

Perfil de l'estudiant:
- Professionals de la seguretat pública o privada
- Opositors als diferents cursos de seguretat

Objectius:
- Comprendre i assumir la funció del líder.
- Adquirir habilitats i competències de lideratge per afrontar els reptes de seguretat actuals i futurs.
- Dotar de les eines per organitzar i gestionar equips de persones de forma eficient.
- Incorporar la metodologia de resolució de problemes i de presa de decisions per impulsar solucions innovadores.
- Adquirir les tècniques necessàries de comunicació eficaç per la gestió del canvi.

Testimoni:
"Considero imprescindible per a la tasca de comandament el Curs de Lideratge en les Organitzacions de Seguretat. Dona sentit a les nostres decisions i ens aporta capacitat de gestió davant dels nostres subordinats i superiors, així com en situacions conflictives."

Valeriano Lucas Casado, Sotsinspector Cap Operatiu de la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat, Divisió de Recursos Operatius i Suport de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Continguts

- El líder en les organitzacions de seguretat
- Habilitats de lideratge
- Comunicació: el poder de la narrativa ("storytelling")
- Gestió de talent
- Presa de decisions i resolució de conflictes

Sortides professionals

- Direcció d'empreses de seguretat i altres organitzacions professionals.
- Lideratge de persones i gestió d'equips de treball en organitzacions de seguretat.
- Gestió de la comunicació i dels objectius estratègics en organitzacions de seguretat.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

www.uab.cat/web/escola-fuab-formacio/formacio-continua/programes/cursos-d-especialitzacio/prevencio-i-seguretat-1345826393995.html

Més informació

Vols rebre més informació?