• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4550/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 15/01/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 900 €
 • Preu especial 850 €
  Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA , ACCPOL
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Què és un líder en seguretat avui i què es requereix?
El món s'ha tornar més incert, més inestable i per tant, menys segur. En aquest escenari, els agents de seguretat tan pública com privada juguen un rol fonamental. Per actuar en aquest nou panorama ens calen líders conscients, que sumin a las seves aptituts naturals,
coneixements, habilitats i competències específiques.
El Curs especialitzat de lideratge en organitzacions de seguretat té per objectiu dotar als
alumnes dels instruments imprescindibles per la gestió d'equips de treball eficients.
Dividit en cinc mòduls, aquest és un curs de formació per a líders en seguretat, una funció
cada dia més necessària en el món que ens ha tocat viure.

Continguts

• El líder en les organitzacions de seguretat
• Habilitats de lideratge
• Comunicació: el poder de la narrativa (Storytelling)
• Gestió de Talent
• Pressa de Decisions i Resolució de Conflictes

Sortides professionals

▪ Dirigir empreses de seguretat i altres organitzacions professionals.
▪ Liderar persones, acompanyar els equips de treball a una millor gestió operativa de la seva missió.
▪ Gestionar equips de treball en organitzacions de seguretat.
▪ Comunicar amb èxit tan dins com fora de la empresa i organització els objectius
estratègics.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?