• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3863/4
  • 4a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 04/10/2022
  • Final: 27/01/2023
  • Places: 32
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
- El curs està dirigit als estudiants universitaris i al públic cultivat en general que desitgen continuar l'aprenentatge de la llengua egípcia clàssica i l'escriptura jeroglífica, després d'haver superat el curs on-line “Introducció als jeroglífics egipcis” (nivell 1) impartit pel prof. Josep Cervelló fins 2018 com a curs d'especialització del IEPOA i des de 2018 en Coursera.
- El curs està concebut, per tant, com una continuació en la formació en llengua egípcia antiga, un aspecte cultural essencial per entendre la cultura faraònica i eina de treball fonamental per als egiptòlegs.

Continguts

Jeroglífics egipcis està concebut com la continuació del curs Introducció als jeroglífics egipcis, que és imprescindible haver cursat prèviament. La finalitat, per tant, és la d'oferir a l'estudiant un segon nivell de formació en llengua egípcia clàssica i en escriptura jeroglífica, centrat essencialment en el sistema verbal i la seva problemàtica. S'estudien les diferents formes verbals de l'egipci clàssic, tant des del punt de vista morfològic com des del punt de vista sintàctic, semàntic i enunciatiu. La teoria gramatical es complementa amb exercicis pràctics de traducció i anàlisi d'oracions i fragments textuals breus. Tots aquests coneixements s'apliquen, simultàniament, a la traducció i estudi de textos epigràfics i literaris escollits dels Regnes Antic i Mitjà.

Sortides professionals

El curs ofereix a l'alumne un major bagatge cultural en el món de la filologia i de la cultura egípcia, per la qual cosa amplia les capacitats de qualsevol que vullga desenrotllar-se més en eixe àmbit. Aquest és un curs acadèmic, no professionalitzador, encara que després els nostres estudiants desenvolupen les activitats i/o es mouen en els camps laborals següents (per als quals surten capacitats):
- El treball i la recerca personals.
- La docència (ensenyaments egiptològics a secundària, en el marc universitari, en institucions privades).
- La participació en missions arqueològiques a Egipte.
- L'activitat editorial (traducció o edició d'obres egiptològiques).
- El turisme cultural (viatges especialitzats).
- La museística, les exposicions i la conservació del patrimoni egiptològic.
- La gestió cultural en l'àmbit egiptològic.
- El periodisme cultural.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Informació addicional

http://www.uab.cat/iepoa

Més informació

Vols rebre més informació?