Curs en Introduction to Nanofabrication and Nanoscale Phenomena

Presentació

El curs de postgrau ‘Introducció a la nanofabricació i fenòmens en la nanoescala’, farà una revisió del continguts fonamentals de nanofabricació i els conceptes d'escala i baixa dimensionalitat.

Continguts

L'objectiu del curs és donar a conèixer les tècniques i mètodes que existeixen de fabricació a escala micro i nanomètrica, de manera que l'alumne queda capacitat per definir una seqüència adient de processos per a la realització de dispositius o estructures funcionals. També es repasa breument el concepte de nanoescala i la importancia de la mida nm dels materials.

Introducció a la nanofabricació: 8h
Introducció als conceptes d’escala nanomètrica i de baixa dimensionalitat. 6h

Objectius

L'objectiu del curs es donar una base formativa multidisciplinar transversal i complementaria per alumnes procedents de graus molt especialitzats (Física, Química, Geologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Ciència de Materials) que els hi faciliti cursar estudis a diferents àrees de les nanociència.

Requisits d'accés

Haver estat admès en el Màster Universitari de Nanociencia i Nanotecnologies Avançades (MUNNA).
En casos puntuals el coordinador pot autoritzar la matrícula a estudiants no inscrits al màster.

Sortides professionals

Accés al Master en Advanced Nanoscience and Nanotechnology.

Contacte

Javier Rodriguez Viejo

Telèfon: 935811769

Correu electrònic: Javier.Rodriguez@uab.cat

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica, Recerca
2 ECTS
Codi de l'estudi: 4335/1
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Ciències
Dates: del 18/09/2020 al 25/09/2020
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Introduction to Nanofabrication and Nanoscale Phenomena

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.