• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4335/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 18/09/2020
 • Final: 25/09/2020
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Recerca
 • Preu: 80 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Ciències
El curs de postgrau ‘Introducció a la nanofabricació i fenòmens en la nanoescala’, farà una revisió del continguts fonamentals de nanofabricació i els conceptes d'escala i baixa dimensionalitat.

Continguts

L'objectiu del curs és donar a conèixer les tècniques i mètodes que existeixen de fabricació a escala micro i nanomètrica, de manera que l'alumne queda capacitat per definir una seqüència adient de processos per a la realització de dispositius o estructures funcionals. També es repasa breument el concepte de nanoescala i la importancia de la mida nm dels materials.

Introducció a la nanofabricació: 8h
Introducció als conceptes d’escala nanomètrica i de baixa dimensionalitat. 6h

Sortides professionals

Accés al Master en Advanced Nanoscience and Nanotechnology.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències

Contacte

Javier Rodriguez Viejo

Telèfon: 935811769

Vols rebre més informació?