Curs en Introducció a les Migracions Contemporànies

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Introducció conceptual.
- La regulació de les migracions per l'Estat: instruments normatius (tractats internacionals, lleis, reglaments i Dret Comunitari).
- Nacionalitat i Estrangeria. Conceptes i nocions jurídiques bàsiques.
- Sociodemografia de les migracions. El cas d'Espanya i Catalunya.
- Sistemes migratoris comparats.
- Les migracions com procés social. Models d'integració-incorporació a Europa.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya I: Amèrica Llatina.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya II: Àfrica del Nord.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya III: Europa de l'Est.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya IV: Comunitats asiàtiques.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya V: Àfrica subsahariana.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya VI: les mig racions altament qualificades.
- Discriminació ètnica/racial i polítiques antidiscriminatòries a la UE.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Immigració: Drets I Cohesió Social i del Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
9 ECTS
Codi de l'estudi: 2963/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 05/10/2020 al 13/11/2020
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Introducció a les Migracions Contemporànies

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.