• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2963/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 01/10/2024
 • Final: 25/11/2024
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 675 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.

Continguts

- Introducció conceptual.
- La regulació de les migracions per l'Estat: instruments normatius (tractats internacionals, lleis, reglaments i Dret Comunitari).
- Nacionalitat i Estrangeria. Conceptes i nocions jurídiques bàsiques.
- Sociodemografia de les migracions. El cas d'Espanya i Catalunya.
- Sistemes migratoris comparats.
- Les migracions com procés social. Models d'integració-incorporació a Europa.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya I: Amèrica Llatina.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya II: Àfrica del Nord.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya III: Europa de l'Est.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya IV: Comunitats asiàtiques.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya V: Àfrica subsahariana.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya VI: les mig racions altament qualificades.
- Discriminació ètnica/racial i polítiques antidiscriminatòries a la UE.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Immigració: Drets I Cohesió Social i del Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies (1759).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Romina Paola Tavernelli

Informació addicional

http://www.cermigracions.org/

Més informació

Vols rebre més informació?