• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2963/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 05/10/2020
 • Final: 13/11/2020
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 630 ¤
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Introducció conceptual.
- La regulació de les migracions per l'Estat: instruments normatius (tractats internacionals, lleis, reglaments i Dret Comunitari).
- Nacionalitat i Estrangeria. Conceptes i nocions jurídiques bàsiques.
- Sociodemografia de les migracions. El cas d'Espanya i Catalunya.
- Sistemes migratoris comparats.
- Les migracions com procés social. Models d'integració-incorporació a Europa.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya I: Amèrica Llatina.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya II: Àfrica del Nord.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya III: Europa de l'Est.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya IV: Comunitats asiàtiques.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya V: Àfrica subsahariana.
- Context d'origen, migració i assentament a Catalunya VI: les mig racions altament qualificades.
- Discriminació ètnica/racial i polítiques antidiscriminatòries a la UE.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Immigració: Drets I Cohesió Social i del Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Web del programa

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?