Curs en Iniciació als Jeroglífics Egipcis

Presentació

Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

Ra en Kemet, la “llengua d'Egipte”: així és com els antics egipcis designaven la llengua que parlaven. Pertanyia al tronc lingüístic afroasiàtic, que es parla a tota l'Àfrica sahariano-nilòtica i al Pròxim Orient i del qual formen part les llengües semítiques, com l'àrab, “cosines” de l'antic egipci. Aquest darrer és la llengua documentada per fonts escrites durant més temps de tota la història de la humanitat (5000 anys d'evolució documentada ininterrompuda). Al llarg de la seva història, la llengua egípcia es va escriure amb quatre sistemes diferents d'escriptura: jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte, dels quals el primer és el més conegut. Es tracta d'un sistema pictogràfic, ja que els signes constitueixen imatges que reprodueixen éssers, objectes o processos de la realitat. És, per tant, una escriptura que comunica alhora per la via de la convencionalitat fonètica i de la iconicitat. En aquest curs s'introduirà l'estudiant en qüestions teòriques bàsiques de filologia egípcia, com la història de la llengua i el funcionament de l'escriptura jeroglífica. També s'estudiaran la fonologia i els rudiments de la gramàtica de l'egipci clàssic, per tal de capacitar l'inscrit per a la lectura de textos senzills.

Requisits d'accés

-Tenir títol de grau, diplomat o llicenciat de qualsevol branca de les ciències humanes i socials o altres especialitats.

-Sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.es/iepoa

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 30
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3524/6
Modalitat: Online
Dates: del 12/01/2021 al 31/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Iniciació als Jeroglífics Egipcis.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.