• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3524/7
  • 7a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 11/01/2022
  • Final: 24/03/2022
  • Places: 30
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

Ra en Kemet, la “llengua d'Egipte”: així és com els antics egipcis designaven la llengua que parlaven. Pertanyia al tronc lingüístic afroasiàtic, que es parla a tota l'Àfrica sahariano-nilòtica i al Pròxim Orient i del qual formen part les llengües semítiques, com l'àrab, “cosines” de l'antic egipci. Aquest darrer és la llengua documentada per fonts escrites durant més temps de tota la història de la humanitat (5000 anys d'evolució documentada ininterrompuda). Al llarg de la seva història, la llengua egípcia es va escriure amb quatre sistemes diferents d'escriptura: jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte, dels quals el primer és el més conegut. Es tracta d'un sistema pictogràfic, ja que els signes constitueixen imatges que reprodueixen éssers, objectes o processos de la realitat. És, per tant, una escriptura que comunica alhora per la via de la convencionalitat fonètica i de la iconicitat. En aquest curs s'introduirà l'estudiant en qüestions teòriques bàsiques de filologia egípcia, com la història de la llengua i el funcionament de l'escriptura jeroglífica. També s'estudiaran la fonologia i els rudiments de la gramàtica de l'egipci clàssic, per tal de capacitar l'inscrit per a la lectura de textos senzills.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Informació addicional

http://www.uab.es/iepoa

Vols rebre més informació?