Curs en Govern Municipal i Gabinet d'Alcaldia

Presentació

Aquest estudi té el seu antecedent en el curs Organització, Disseny i Direcció d'un Gabinet Polític que es va fer a la UAB del març al maig del 2013. Desprès se'n va fer alguna altra edició amb un format diferent, a Girona, i donada la gran acceptació del programa, el curs 2019/2020, s'ha considerat oportú tornar a convertir aquest tipus de formació en una especialització UAB, amb el format que presentem aquí i l'oferirem com a formació pròpia de l'ICPS.

Aquesta formació pretén ser una eina per a tots els membres d'un govern municipal i especialment pels membres del gabinet d'alcaldia, perquè puguin disposar de coneixements en coordinació i gestió d'un gabinet de govern municipal.

Sovint han de gestionar un gabinet, treballadors de l'àmbit local, formats en l'experiència de la gestió administrativa dins aquest àmbit, i no sempre compten amb les eines necessàries per enfrontar l'especificitat d'aquesta gestió.

És per això que s'ha fet un recull dels escenaris de gestió més freqüents, buscant les eines, eminentment pràctiques, més adients per a la seva gestió.

Continguts

1. El funcionament d'un govern municipal:

1.1 Introducció al funcionament d'un consistori.
1.2 Organització del govern i àrees del govern.
1.3 Gestió pública i coordinació d'equips.

2. Funcions i organització d'un gabinet polític:

2.1. Creació i direcció del gabinet: àrees de gestió, responsabilitats dins del govern, perfils necessaris, etc.
2.2 L'organització física i temporal del gabinet
2.3 Gestió dels recursos humans i organització interna.

3. El control de l'agenda política i la comunicació del govern:

3.1. De la confrontació política a la gestió del govern.
3.2. Gestió mediàtica del govern: relació amb els mitjans de comunicació, el paper del portaveu, construcció del discurs, notes i rodes de premsa, protocol, etc.
3.3 Comunicació interna.
3.4 Estratègia comunicativa del govern.

4. Negociació i gestió d'interessos:

4.1. Gestió de coalicions i coordinació de governs de coalició.
4.2. Tècniques de lideratge.
4.3. La comunicació directe amb els ciutadans: participació ciutadana, gestió de lobbies i grups d'interès, presa de decisions, relat municipal i actes informatius.

5. La representació del govern:

5.1 Protocol i representació del govern municipal.
5.2 Gestió d'actes i disseny d'esdeveniments.

Objectius

Aquest curs totalment innovador, busca oferir les eines necessàries perquè els alumnes puguin desenvolupar responsabilitats en la coordinació d'un govern municipal i amb la gestió d'un gabinet polític amb professionalitat i garanties d'èxit.

Requisits d'accés

Professionals en exercici que proporcionen serveis als governs locals/personal de l'administració local/Càrrecs electes/ estudiosos del tema de govern local.

Sortides professionals

- Cap de Gabinet: d'Alcaldia, de Comunicació.
- Assessor/a: d'Alcalde, de Regidors.
- Coordinador/a d'Àrees específiques de govern local.

Contacte

Susana Alcaide Murciano

Telèfon: 934871076

Correu electrònic: alcaidems@diba.cat

Web: www.icps.cat/docencia

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 32
Orientació: Professional
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3743/3
Modalitat: Presencial
Lloc: ICPS, c/Mallorca 244, Barcelona
Dates: del 30/09/2019 al 02/12/2019
Idioma de docència:
Català (100%)
Centres responsables:
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Centres col·laboradors:
Centre Català d'Anàlisi i Informació Internacional (CCAII)
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Govern Municipal i Gabinet d'Alcaldia

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.