Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3743/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 30/09/2019
 • Final: 02/12/2019
 • Places: 32
 • Orientació: Professional
 • Preu: 475 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: ICPS, c/Mallorca 244, Barcelona
Aquest estudi té el seu antecedent en el curs Organització, Disseny i Direcció d'un Gabinet Polític que es va fer a la UAB del març al maig del 2013. Desprès se'n va fer alguna altra edició amb un format diferent, a Girona, i donada la gran acceptació del programa, el curs 2019/2020, s'ha considerat oportú tornar a convertir aquest tipus de formació en una especialització UAB, amb el format que presentem aquí i l'oferirem com a formació pròpia de l'ICPS.

Aquesta formació pretén ser una eina per a tots els membres d'un govern municipal i especialment pels membres del gabinet d'alcaldia, perquè puguin disposar de coneixements en coordinació i gestió d'un gabinet de govern municipal.

Sovint han de gestionar un gabinet, treballadors de l'àmbit local, formats en l'experiència de la gestió administrativa dins aquest àmbit, i no sempre compten amb les eines necessàries per enfrontar l'especificitat d'aquesta gestió.

És per això que s'ha fet un recull dels escenaris de gestió més freqüents, buscant les eines, eminentment pràctiques, més adients per a la seva gestió.

Continguts

1. El funcionament d'un govern municipal:

1.1 Introducció al funcionament d'un consistori.
1.2 Organització del govern i àrees del govern.
1.3 Gestió pública i coordinació d'equips.

2. Funcions i organització d'un gabinet polític:

2.1. Creació i direcció del gabinet: àrees de gestió, responsabilitats dins del govern, perfils necessaris, etc.
2.2 L'organització física i temporal del gabinet
2.3 Gestió dels recursos humans i organització interna.

3. El control de l'agenda política i la comunicació del govern:

3.1. De la confrontació política a la gestió del govern.
3.2. Gestió mediàtica del govern: relació amb els mitjans de comunicació, el paper del portaveu, construcció del discurs, notes i rodes de premsa, protocol, etc.
3.3 Comunicació interna.
3.4 Estratègia comunicativa del govern.

4. Negociació i gestió d'interessos:

4.1. Gestió de coalicions i coordinació de governs de coalició.
4.2. Tècniques de lideratge.
4.3. La comunicació directe amb els ciutadans: participació ciutadana, gestió de lobbies i grups d'interès, presa de decisions, relat municipal i actes informatius.

5. La representació del govern:

5.1 Protocol i representació del govern municipal.
5.2 Gestió d'actes i disseny d'esdeveniments.

Sortides professionals

- Cap de Gabinet: d'Alcaldia, de Comunicació.
- Assessor/a: d'Alcalde, de Regidors.
- Coordinador/a d'Àrees específiques de govern local.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut de Ciències Polítiques i Socials

Centres col·laboradors

Centre Català d'Anàlisi i Informació Internacional (CCAII)

Contacte

Susana Alcaide Murciano

Telèfon: 934871076

Web del programa

www.icps.cat/docencia

Vols rebre més informació?