Curs en Gestió per a Comandaments Intermedis dels Serveis Infermers

Presentació

El procés de convergència europea i l'envelliment poblacional implica un canvi en la necessitat de desenvolupar en el àmbit sanitari noves formes de treballar de la infermeria i una oportunitat per introduir perfils innovadors assistencials, amb apertura d'enfocs del tenir cura i una ocasió per demostrar un major lideratge en el desenvolupament dels serveis de salut a les persones.

En aquest context, la professió infermera ha experimentat una modificació o transformació a nivell acadèmic i professional per adaptar-se i respondre a les noves necessitats de salut derivades, principalment, de l'envelliment poblacional. Això suposa una adaptació de funcions i de rols de lideratge de les infermeres en les institucions hospitalàries. El procés del tenir cura no sols és responsabilitat de les infermeres, sinó també del conjunt dels equips de comandaments i dels serveis assistencials que requereix un major lideratge en el desenvolupament dels serveis de salut.


Els serveis d'infermeria necessiten professionals qualificats en la gestió assistencial per assegurar l'eficàcia i l'eficiència dels propis serveis, que estiguin capacitats per a dirigir i organitzar les àrees assistencials i estiguin compromesos amb la institució i la societat. Es fa necessari la formació de professionals basada en l'adquisició de coneixements i habilitats útils per a la gestió pràctica i real, un lideratge transformador, de manera eficient i humanista, que respongui a les noves necessitats de salut, dels equips i de les institucions.

Les infermeres adquiriran competències en la presa de decisions, organització, planificació i gestió en Infermeria amb criteris de qualitat i millora continua per donar resposta als desafiaments a què s'enfronta el sistema sanitari i la societat en el seu conjunt.

Objectius

Adquirir les competències necessàries per desenvolupar amb eficàcia i eficiència la funció de comandament intermedi de serveis Infermers d'una manera pràctica i adaptada a tots els àmbits assistencials i sota una visió humanista.

Requisits d'accés

Graduat/da en Infermeria o Diplomat/da en Infermeria.

Sortides professionals

- Formació específica en gestió assistencial com a comandament intermedis
- Coordinar equips Infermers d'unitats assistencials
- Ser infermers gestors amb coneixements actualitzats
- Ser infermers que formen part d'equips de comissions

Contacte

Antonio Torres Quintana

Telèfon: 935565556

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 33
Orientació: Professional
7 ECTS
Codi de l'estudi: 3836/5
Preu: 1040 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau; C/ Sant Antoni M. Claret, 167, 08025 Barcelona
Dates: del 16/10/2020 al 15/12/2020
Idioma de docència:
Català (75%), Castellà (25%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Centres col·laboradors:
Associació Catalana Direccions Infermeres (ACDI)
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Gestió per a Comandaments Intermedis dels Serveis Infermers

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.