• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3836/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 7 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 26/11/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 980 €
 • Idioma de docència: Català (75%), Castellà (25%)
 • Lloc: Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau; C/ Sant Antoni M. Claret, 167, 08025 Barcelona
El procés de convergència europea i l'envelliment poblacional implica un canvi en la necessitat de desenvolupar en el àmbit sanitari noves formes de treballar de la infermeria i una oportunitat per introduir perfils innovadors assistencials, amb apertura d'enfocs del tenir cura i una ocasió per demostrar un major lideratge en el desenvolupament dels serveis de salut a les persones.

En aquest context, la professió infermera ha experimentat una modificació o transformació a nivell acadèmic i professional per adaptar-se i respondre a les noves necessitats de salut derivades, principalment, de l'envelliment poblacional. Això suposa una adaptació de funcions i de rols de lideratge de les infermeres en les institucions hospitalàries. El procés del tenir cura no sols és responsabilitat de les infermeres, sinó també del conjunt dels equips de comandaments i dels serveis assistencials que requereix un major lideratge en el desenvolupament dels serveis de salut.

Els serveis d'infermeria necessiten professionals qualificats en la gestió assistencial per assegurar l'eficàcia i l'eficiència dels propis serveis, que estiguin capacitats per a dirigir i organitzar les àrees assistencials i estiguin compromesos amb la institució i la societat. Es fa necessari la formació de professionals basada en l'adquisició de coneixements i habilitats útils per a la gestió pràctica i real, un lideratge transformador, de manera eficient i humanista, que respongui a les noves necessitats de salut, dels equips i de les institucions.

Les infermeres adquiriran competències en la presa de decisions, organització, planificació i gestió en Infermeria amb criteris de qualitat i millora continua per donar resposta als desafiaments a què s'enfronta el sistema sanitari i la societat en el seu conjunt.

Sortides professionals

- Formació específica en gestió assistencial com a comandament intermedis
- Coordinar equips Infermers d'unitats assistencials
- Ser infermers gestors amb coneixements actualitzats
- Ser infermers que formen part d'equips de comissions

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Centres col·laboradors

Associació Catalana Direccions Infermeres (ACDI)

Contacte

Antonio Torres Quintana

Telèfon: 935565556

Informació addicional

http://eui.santpau.cat

Vols rebre més informació?