Curs en Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació

Continguts

Actuació de les administracions autonòmiques i locals en immigració:
- Models de ciutat: teoria i pràctica.
- Gestió dels serveis de padró i acollida.
- Arrelament social, habitatge-reagrupament.
- Participació política i administrativa (sufragi i representació, associacionisme i participació en processos administratius i de planificació).
- Instrumentarium I.
Tercer Sector I. Incidència sobre la agenda política i l'opinió pública. Marc general.
Tercer Sector III. Acció i mobilització des de el tercer sector. Les entitats, organització, funcionament intern i reptes.
Mediació comunitària: de la teoria a la pràctica.
Acció i transformació social: advocacia i ús de les xarxes socials II.
Instrumentàrium II: preparació d'una campanya de sensibilització a partir de les xarxes socials.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3162/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 18/01/2021 al 19/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.