Curs en Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

Actuació de les administracions autonòmiques i locals en immigració:
- Models de ciutat: teoria i pràctica.
- Gestió dels serveis de padró i acollida.
- Arrelament social, habitatge-reagrupament.
- Participació política i administrativa (sufragi i representació, associacionisme i participació en processos administratius i de planificació).
- Instrumentarium I.
Tercer Sector I. Incidència sobre la agenda política i l'opinió pública. Marc general.
Tercer Sector III. Acció i mobilització des de el tercer sector. Les entitats, organització, funcionament intern i reptes.
Mediació comunitària: de la teoria a la pràctica.
Acció i transformació social: advocacia i ús de les xarxes socials II.
Instrumentàrium II: preparació d'una campanya de sensibilització a partir de les xarxes socials.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3162/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 18/01/2021 al 19/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.