• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3162/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 18/01/2021
 • Final: 19/02/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 ¤
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

Actuació de les administracions autonòmiques i locals en immigració:
- Models de ciutat: teoria i pràctica.
- Gestió dels serveis de padró i acollida.
- Arrelament social, habitatge-reagrupament.
- Participació política i administrativa (sufragi i representació, associacionisme i participació en processos administratius i de planificació).
- Instrumentarium I.
Tercer Sector I. Incidència sobre la agenda política i l'opinió pública. Marc general.
Tercer Sector III. Acció i mobilització des de el tercer sector. Les entitats, organització, funcionament intern i reptes.
Mediació comunitària: de la teoria a la pràctica.
Acció i transformació social: advocacia i ús de les xarxes socials II.
Instrumentàrium II: preparació d'una campanya de sensibilització a partir de les xarxes socials.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Web del programa

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?