• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4817/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 22/04/2024
 • Final: 30/06/2024
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 450 €
 • Preu especial 428 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB o FUAB de grau o postgrau. Descompte NO acumulable
  Preu especial 437 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de curs o assignatura. Persones associades a l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)
  Preu especial 414 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
El curs permet aprendre els criteris fonamentals que haurien de guiar les polítiques públiques sobre els fons fotogràfics, alhora que permet assolir uns coneixements bàsics sobre els aspectes legals a tenir presents en relació amb els documents fotogràfics.
Es tracten aspectes com el concepte de Patrimoni Fotogràfic, les polítiques públiques per a la gestió, la planificació, l'ingrés de fons i col·leccions, la valoració econòmica i les estratègies per a la dinamització cultural. Així com, en la part de normativa, s'atenen aspectes com la propietat intel·lectual, la titularitat de drets, els drets morals, els drets d'explotació, la cessió de drets, el patrimoni cultural, la contractació i el procediment en l'ingrés, l'ús públic de fotografies.


A qui s'adreça:
Arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes, i persones en general interessades en la fotografia.

Continguts

-Gestió del Patrimoni Fotogràfic
-Normativa i Legislació

Itineraris

Aquest curs d'especialització pertany al Diploma d'Especialització en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics. Pots matricular-te individualment a les diferents assignatures (cursos especialització) que componen el diploma d'especialització per, un cop superats tots, matricular el treball final d'Estudis i obtenir el títol de Diploma.

Sortides professionals

-Serveis d'arxius de l'administració autonòmica, local, estatal i europea
-Arxius d'institucions i entitats públiques
-Arxius d'associacions i col·legis professionals
-Arxius d'institucions eclesiàstiques
-Arxius d'organitzacions no governamentals
-Bancs d'imatges i fototeques
-Biblioteques especialitzades i centres de documentació
-Galeries fotogràfiques

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/diplomes-d-especialitzacio/oferta-de-diplomes-d-especialitzacio/tots-els-diplomes-d-especialitzacio-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?