• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4367/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 28/09/2022
 • Final: 31/10/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 492 €
 • Preu especial 477 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula). Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 467 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matricula)
  Preu especial 452 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà

Continguts

En el marc del govern obert, la transparència i el retiment de comptes, conèixer polítiques i experiències existents de recuperació i reutilització de la informació així com les eines tecnològiques i metodològiques per tal de dissenyar sistemes de gestió de documents electrònics accessibles.

Itineraris

Aquest curs està inclòs al diploma de postgrau en Gestió de Documents Electrònics.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?