Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4316/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 11/04/2022
 • Final: 03/07/2022
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 950 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
  Horaris: Divendres: 16:00 – 20:00 i Dissabtes 9:00-13:00h
La necessitat de processament massiu de dades és una realitat que aprofita la potencia de les infraestructures de còmput distribuït i la disponibilitat creixent de dades no estructurats o semi estructurats. Aquesta unió permet disposar de capacitat d’anàlisi fent servir els algoritmes apropiats per extraure conclusions a partir de grans volums de dades en períodes raonables de temps.
Aquest mòdul presenta una estructura equilibrada entre els conceptes més importants del tema i casos d’ús pràctics orientats a realitzar experiències significatives sobre infraestructures reals.
Així, l’estudiant aprèn els conceptes bàsics sobre el processament distribuït de grans volums de dades i rep una introducció pràctica a algunes de les tecnologies i eines utilitzades actualment en aquest camp.

Continguts

- Big Data: impacte de les dades en la societat actual.
- Característiques del Big Data, adquisició i emmagatzematge.
- Entorns per al processament distribuït de BD: tecnologia i infraestructura (des del clúster al cloud).
- Processament, emmagatzematge i visualització: eines i entorns de treball.
- Casos d'ús: Cloudera, HortonWorks, MapR, AWS, Google, Azure.
- Models d'emmagatzematge de dades: jeràrquic, relacional, objectes, declaratiu, grafs, no estructurats.
- Models de processament de dades: Map-Reduce, Spark, Tuples, Graph, Batch, ...
- Models de visualització de dades.
- Cas d'estudi: entorn integrat de processament i visualització de dades (OpenML)
- Casos d'ús sobre dades mèdiques: Text-Analytics, Data Processing & Visualization, Search & Classify.

Itineraris

Aquest curs pertany al Màster en Intel.ligència Artificial i Big Data en Salut (4291/2)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Vols rebre més informació?