Curs en Egipte i la Biblia: Història i Mite

Presentació

Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

Egipte té una presència constant en la Bíblia. Es tracta d'un espai que juga un paper important en els orígens de la història del poble d'Israel, tal com es transmet en l'Antic Testament. L'existència de fonts extrabíbliques (inscripcions egípcies, cartes d'Amarna, textos mesopotàmics) i el desenrotllament de la crítica literària de la Bíblia ens permeten dur a terme una anàlisi històrica de la imatge de l'Antic Egipte transmesa per la Bíblia.

Al llarg del curs ens aproximarem als textos de l'Antic Testament des de la perspectiva històrica, mitològica, cultural i religiosa, a través dels grans temes del Pentateuc, com la Gènesi, el cicle de Josep, Moisés i l'èxode, i alguns episodis relacionats amb Egipte mencionats en llibres com Cròniques, Reis, etc. Per a això, analitzarem també la presència semítica en el Delta del Nil durant el II mil.lenni a.C., la discussió sobre el paper dels habiru en les cartes d'Amarna, o el paper polític exercit per Egipte en la primera mitat del I Mil·lenni a.C. durant la dominació Assíria d'Israel i Judá.

Requisits d'accés

-Tenir títol de grau, diplomat o llicenciat de qualsevol branca de les ciències humanes i socials o altres especialitats.

-Sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.es/iepoa

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3522/6
Modalitat: Online
Dates: del 16/03/2021 al 14/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs Egipte i la Biblia: Història i Mite.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.