• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3522/10
  • 10a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 25/03/2025
  • Final: 23/05/2025
  • Places: 20
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, l'experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i Hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tenir cursos com aquest.

Continguts

Egipte té una presència constant en la Bíblia. Es tracta d'un espai que juga un paper important en els orígens de la història del poble d'Israel, tal com es transmet en l'Antic Testament. L'existència de fonts extrabíbliques (inscripcions egípcies, cartes d'Amarna, textos mesopotàmics) i el desenvolupament de la crítica literària de la Bíblia ens permeten dur a terme una anàlisi històrica de la imatge de l'Antic Egipte transmesa per la Bíblia.

Al llarg del curs ens aproximarem als textos de l'Antic Testament des de la perspectiva històrica, mitològica, cultural i religiosa, a través dels grans temes del Pentateuc, com la Gènesi, el cicle de Josep, Moisés i l'èxode, i alguns episodis relacionats amb Egipte mencionats en llibres com Cròniques, Reis, etc. Per això, analitzarem també la presència semítica en el Delta del Nil durant el II mil.lenni a.C., la discussió sobre el paper dels habiru en les cartes d'Amarna, o el paper polític exercit per Egipte en la primera meitat del I Mil·lenni a.C. durant la dominació Assíria d'Israel i Judá.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Informació addicional

https://iepoa.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?