• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4069/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 12/02/2024
 • Final: 20/07/2024
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 396 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
En una primera part, el curs ens introdueix de ple en el món de les emocions amb la finalitat de facilitar les competències necessàries, des d'una mirada interdisciplinar, pel desenvolupament de la gestió de les emocions en una societat inclusiva. Des d'una perspectiva socioeducativa, ètica i jurídica la segona part del curs pretén facilitar les competències necessàries per tal que els i les estudiants puguin orientar i acompanyar a les persones i a les seves famílies, si s'escau, en els processos vinculats a l'afectivitat i el desenvolupament òptim de la sexualitat. Aquesta acció formativa tindrà un caràcter eminentment pràctic basat en l'anàlisi i resolució de casos.

Continguts

Com gestionem les nostres emocions en una societat inclusiva?
- Les emocions en una societat inclusiva: les competències emocionals.
- L'educació emocional al llarg de la vida: estratègies i programes específics per al desenvolupament de les competències emocionals en una escola inclusiva.
- Estratègies, programes específics i pautes per a l'acompanyament emocional de les persones amb capacitat vinculats a professionals, famílies, entorn.

Discapacitat i sexualitat: i jo per què no?
- Qualitat de vida i salut sexual: concepte, mites i barreres en les relacions afectiva-sexuals.
- Exercici dels drets i perspectiva ètica respecte a la sexualitat i la reproducció en una societat inclusiva.
- L'educació sexual en persones amb discapacitat.
- El desenvolupament d'habilitats interpersonals vinculades a les relacions d'amistat i/o de parella.
- L'abús sexual a persones amb discapacitat: la vulnerabilitat davant l'abús.
- Assistent sexual versus treball sexual: controvèrsies en el desenvolupament de les funcions.

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (2824).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Informació addicional

http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?