• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4871/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 03/04/2024
 • Final: 19/06/2024
 • Places: 50
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 666 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Institut d'Estudis Europeus, Facultat de Dret,
El curs estudia el règim jurídic de la infància i de l'adolescència, des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària. S’analitza la perspectiva europea i internacional, a banda de l’espanyola i catalana.
Partim de la necessitat que els infants i adolescents han de gaudir d'aquells elements materials i espirituals necessaris que els permetin un creixement harmònic, aspecte que massa sovint no es dona. L'objectiu del curs és donar una formació sobre els drets dels infants i adolescents per ajudar a cobrir llurs necessitats i millorar les atencions dels professionals.
És una formació interdisciplinària professionalment i acadèmica que ofereix un coneixement bàsic però exhaustiu de l'evolució de l’infant en el seu creixement i la seva situació personal, familiar i social i les seves influències en el seu desenvolupament.
El coneixement dels drets dels infants i adolescents ha d'ajudar als diversos professionals que atenen els infants en el seu creixement a entendre quin ha de ser l’ atenció prioritària en la seva tasca.
Considerant que els infants necessiten de bon principi l'atenció dels pares i mares, de la família, de l'escola i de la societat en general, tot responent al principi de l’interès superior de l'Infant, el curs s’adreça a professionals diversos que els atenen, en cada moment del seu creixement i les seves necessitats concretes. Es vol propiciar una formació transversal que ajudi a entendre la transcendència de seva aportació i la implicació dels diversos professionals implicats.
Es faran pràctiques en institucions relacionades amb la cura dels menors, i també es portaran a terme tallers on es pugui experimentar les diverses formes d’atenció a la infància.

Continguts

ASSIGNATURA 1: Origen i fonament dels drets de la persona menor. Drets de l'àmbit personal i familiar:

- Drets de la persona menor
- L'interès superior de la persona menor
- Les diferents situacions del menor
- Dignitat i desenvolupament de la persona
- Institucions de protecció de la persona menor
- La filiació

SIGNATURA 2: Drets i llibertats de la persona menor. Drets en l'àmbit de la salut:

- Drets i llibertats fonamentals
- Autonomia del pacient i dels menors
- Drets reproductius
- Testament, eutanàsia

ASSIGNATURA 3: Pràctiques desenvolupades en entitats

Sortides professionals

Advocats i altres professions jurídiques; treball social; metges, psicòlegs, mestres i professors, periodistes. Aquest curs millorarà els coneixements i les habilitats professionals relacionades amb el dret de la infància de les persones que treballen amb infants. Amb aquesta finalitat es fomentarà la interacció entre l’alumnat i entitats del sector de l’atenció a la infància i l’adolescència, mitjançant estades dels estudiants i xerrades dels professionals que hi treballen a les entitats.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut d'Estudis Europeus

Centres col·laboradors

Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Dret Privat

Contacte

Juan Luis Perez Francesch

Telèfon: 8430119

Més informació

Vols rebre més informació?