• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4451/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 13/09/2021
 • Final: 24/11/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 620 €
 • Preu especial 589 €
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes de l'ESAGED i promocions especials (Descompte del 5%)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online Docència Síncrona Webex, ESAGED- Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents EDIFICI BLANC CAMPUS DE LA UAB
  Horaris:Dilluns: 18:00 a 20:00 i Dimecres:18:00 a 20:00
Els documents són un element indispensable en la gestió de les organitzacions com a suport informatiu i garantia per a la satisfacció dels requisits normatius i legals, que alhora constitueixen un dels seus actius clau per garantir la seva eficiència, evitar costos econòmics innecessaris, i fer que la informació sigui més rendible.
El Document Controller es defineix com la persona responsable de les eines tecnològiques del Sistema de Gestió Documental establertes a l'empresa per a la gestió de les dades, informació i documents, que es troben en continu moviment des de la seva creació fins al seu arxiu final, o l'aplicació en els projectes de negoci.
Com a part part important dels equips de gestió, el Document Controller ha de coordinar la informació amb els diferents departaments o equips que componen les indústries afavorint la traçabilitat de les accions. D'altra banda, és responsable de gestionar el cicle de vida, la qualitat, la veracitat i la seguretat del creixent volum de documents que es generen en els sectors industrials, sent agents que aporten gran valor a una companyia.

Continguts

- Gestió documental en l'àmbit industrial
- La figura del Document Controller
- Organització de la informació industrial
- Desenvolupament del Sistema de Gestió de Documents aplicat a un projecte industrial

Sortides professionals

A les xarxes professionals s'ofereixen diàriament, tant a nivell nacional com internacional, al voltant de 1000 llocs de feina relacionats amb la gestió de la informació industrial en diferents sectors. És una professió a l'alça i molt demandada per les empreses davant la inexistència d'un perfil especialitzat que no queda suficientment cobert pels professionals de la informació.
L'alumnat que superi aquest curs, obtindrà una titulació inèdita i amb projecció professional internacional. Desenvoluparà les habilitats i eines necessàries per poder exercir les tasques vinculades a la gestió de la informació a la indústria en àmbits tan diversos com: el sector d'energies renovables, enginyeries, infraestructures, sector farmacèutic etc.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Vols rebre més informació?