Curs en Document Controller. Gestor d'informació Industrial

Formació universitària pionera que capacita als professionals de la informació per a la gestió de documents de processos industrials.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4451/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 02/10/2024
 • Final: 31/12/2024
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 620 €
 • Preu especial 601 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 589 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 570 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online Docència Síncrona - FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents.

Els documents són un element indispensable en la gestió de les organitzacions: com a suport informatiu, com a garantia per a la satisfacció dels requisits normatius i legals i com un dels actius clau per a garantir l'eficiència de l'organització i la rendibilitat de la informació.

La gestió de documents en l'empresa presenta una complexitat en augment, que es manifesta especialment en el sector industrial: requereix un control efectiu dels seus processos de negoci i de la documentació que aquests generen i, en conseqüència, d'un perfil especialitzat de gestor de documents, el Document Controller.

La figura del Document Controller és la de responsable de les eines tecnològiques del Sistema de Gestió Documental establertes en l'empresa industrial per a la gestió de dades, informació i documents i la seva aplicació en els projectes de negoci.

Tasques del Document Controller:

 • Coordinar la informació amb els diferents departaments o equips de les empreses industrials afavorint la traçabilitat de les accions.
 • Gestionar el cicle de vida, la qualitat, la veracitat i la seguretat del creixent volum de documents que es generen en els sectors industrials, aportant valor a les empreses.


Aquesta formació pionera d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona dona resposta al buit professional existent en l'àmbit de la gestió documental en la indústria, aportant una titulació especialitzada i inèdita, amb una alta taxa d'ocupabilitat i projecció professional internacional.

Aquest curs:


Metodologia:

En aquesta formació s’utilitzaran les següents plataformes:

 • WebEx, per a la impartició de sessions teoricopràctiques de manera síncrona.
 • Aula Moodle, en la qual estaran els següents recursos a la disposició dels estudiants: material docent i de suport, eines de comunicació (fòrum, xat), espais per al lliurament de treballs i/o pràctiques, retroacció dels docents.

Continguts

- Gestió documental en l'àmbit industrial
- La figura del Document Controller
- Organització de la informació industrial
- Desenvolupament del Sistema de Gestió de Documents aplicat a un projecte industrial

Sortides professionals

A les xarxes professionals s'ofereixen diàriament, tant a nivell nacional com internacional, al voltant de 1000 llocs de feina relacionats amb la gestió de la informació industrial en diferents sectors. És una professió a l'alça i molt demandada per les empreses davant la inexistència d'un perfil especialitzat que no queda suficientment cobert pels professionals de la informació.
L'alumnat que superi aquest curs, obtindrà una titulació inèdita i amb projecció professional internacional. Desenvoluparà les habilitats i eines necessàries per poder exercir les tasques vinculades a la gestió de la informació a la indústria en àmbits tan diversos com: el sector d'energies renovables, enginyeries, infraestructures, sector farmacèutic etc.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?