Curs en Disseny dels espais públics i prevenció de la inseguretat

Formació d'especialització per a professionals que intervenen en la prevenció de la inseguretat i de la delinqüència en els espais públics.

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4823/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 22/10/2024
 • Final: 26/11/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 450 €
 • Preu especial 428 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduat o Màster. Afiliats IPA, Afiliats ACCPOL, AfiliatsFEPOL, Entitats col·laboradores (que matriculen 3 o mes persones) i Membres dels cossos de seguretat pública
  Preu especial 437 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formacio Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

A l'hora de planificar o reformar espais públics és cabdal la identificació dels factors físics, humans i socials claus que hi intervenen, amb l'objectiu d'afavorir els controls socials informals i els espais integradors, així com la implicació dels usuaris en la gestió i ús d’aquests espais.

Si els delictes i la percepció d'inseguretat, tant subjectiva com objectiva, tendeixen a concentrar-se en espais molt concrets, és necessari analitzar els aspectes que ho propicien: humans, espacials, d'equipaments públics, de mobilitat, d'activitats econòmiques i de lleure.

Només incidint sobre aquests factors de prevenció ambiental és possible revertir aquesta percepció de manera estable i sòlida.

La prevenció ambiental és pluridisciplinària i tots els àmbits de coneixement que hi tenen relació només la tracten parcialment des de la seva disciplina acadèmica. Aquesta formació ofereix als professionals un tractament conjunt, integral i complementari dels coneixements i les habilitats necessaris per treballar de manera eficaç en l'àmbit de la prevenció ambiental.

Continguts

M. 1. La seguretat
• Les subjectivitats de la seguretat: la percepció. Mesura i polítiques públiques.
• Distribució espacial de la inseguretat i la victimització. Weisburd.
• El triangle del risc (infractor motivat, objectius atractius, manca de guardià efectiu).

M.2. Prevenció ambiental
• L'organització dels espais:
La vigilància natural (visibilitat, il·luminació); Els accessos; El territori; Manteniment; Espai defensable; Usos positius de l'espai públic.
• La mobilitat:
Els itineraris habituals; Els hubs de transport públic.

M. 3. Els estàndards
• Anàlisi i implementació de normes: CEN (TRI4383); ISO 2234.


Metodologia:

-Classes magistrals.
-Classes de resolució de problemes/casos/exercicis.
-Visites externes a entitats.
-Elaboració i presentacions de treballs.
-Lectures d'articles o informes d'interès.
-Tutories.

Sortides professionals

• Administració pública, principalment a nivell local
• Seguretat privada
• Organitzacions policials
• Serveis d’urbanisme, arquitectura i planificació

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345838022656.html

Més informació

Vols rebre més informació?