• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4821/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 10/02/2025
 • Final: 10/04/2025
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 540 €
 • Preu especial 513 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB o FUAB de grau o postgrau. Descompte NO acumulable
  Preu especial 524 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l¿Associació de Professionals de l¿Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
  Preu especial 497 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l¿Associació de Professionals de l¿Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
La coincidència d'objectius entre l'Escola FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) fa possible una formació universitària que ofereix una especialització en l'àmbit dels estudis arxivístics i en el dels estudis fotogràfics, mancats ambdós d'ofertes específiques. com les que planteja el Diploma d'especialització en Gestió, preservació i difusió d'arxius fotogràfics. Aquest programa vol, d'una banda, donar resposta a la necessitat que tenen moltes organitzacions, públiques i privades, d'organitzar i explotar convenientment els seus fons i col·leccions fotogràfiques. De l'altra, es planteja dotar els professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva producció fotogràfica.
El programa té en compte els diversos aspectes que han de permetre una correcta gestió d'aquests fons documentals fotogràfics. Així, s'estructura en diferents mòduls, el contingut dels quals abracen els diferents aspectes que intervenen en la seva gestió. El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals de reconegut prestigi dels àmbits que s'hi inclouen.

A qui s'adreça:
Arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes, i persones en general interessades en la fotografia.

Continguts

-Imatge digital i digitalització
-Comercialització de fons fotogràfics: bancs d'imatges (softwares de gestió)

Itineraris

Aquest curs d'especialització pertany al Diploma d'Especialització en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics. Pots matricular-te individualment a les diferents assignatures (cursos especialització) que componen el diploma d'especialització per, un cop superats tots, matricular el treball final d'Estudis i obtenir el títol de Diploma.

Sortides professionals

-Arxius de mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
-Serveis d'arxius de l'administració autonòmica, local, estatal i europea
-Arxius d'institucions i entitats públiques
-Arxius d'associacions i col·legis professionals
-Arxius d'institucions eclesiàstiques
-Arxius d'organitzacions no governamentals
-Empreses d'organització i custòdia d'arxius
-Empreses de tecnologies de la informació
-Arxius d'empreses
-Arxius d'universitats i centres docents
-Bancs d'imatges i fototeques
-Biblioteques especialitzades i centres de documentació
-Galeries fotogràfiques

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/diplomes-d-especialitzacio/oferta-de-diplomes-d-especialitzacio/tots-els-diplomes-d-especialitzacio-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?