• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3561/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 01/03/2022
 • Final: 01/07/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 750 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line
Després de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa gairebé trenta anys pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per seguir amb altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la Clínica de Petits Animals i després de l'experiència adquirida en impartir nou edicions del Diploma de Postgrau en Clínica de Petits Animals, hem constatat l'interès dels professionals veterinaris per cursar les diferents especialitats del Diploma per separat segons el seu interès. A més afegim un nou al·licient, poder cursar aquests mòduls des del domicili on es troba l'interessat

Continguts

- Alopècia multifocal.
- Alopècia simètrica en el gos.
- Dermatosis pruriginoses en el gos i gat.
- Dermatosis pruriginoses en el gat.
- Alopècies troncals en el gat.
- Dermatitis erosives i ulceratives de la pell i de les membranes mucoses.
- Dermatosi pustulares i crostes.
- Dermatosis descamatives generalitzades.
- Dermatosis nodulars.
- Pododermatitis i malalties dels coixinets plantars.
- Otitis externa i otitis mitjana.
- Lupus eritematós discoide-leishmaniosi-pioderma mucocutània.
- Pèmfig foliáceo- fol·liculitis / pioderma bacteriana.
- Piogranuloma estèril-histocitosis reactiva-granuomas infecciosos
- Alopècia X- Displàsies fol·liculars - Alopècia cíclica dels flancs

Reptes en el diagnòstic clinicopatològic:
- Lupus eritematós discoide-leishmaniosi-pioderma mucocutània.
- Pèmfig foliaci-foliculitis / pioderma bacteriana.
- Piogranuloma estèril-histocitosis reactiva-granuomas infecciosos.
- Alopècia X-Displàsies foliculars - Alopècia cíclica dels flancs.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Anna Morist

Telèfon: 935814134

Informació addicional

http://veterinariaposgrado.uab.cat

Vols rebre més informació?