Curs en Declaració i Preparació de Judicis, Eines i Estratègies d'Acció

Formació per dotar de les eines i els coneixements necessaris per afrontar la preparació de judicis i les declaracions de les persones a les quals el jutge demana la seva participació en la recerca

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3489/11
 • 11a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 12/03/2025
 • Final: 09/04/2025
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 160 €
 • Preu especial 130 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster. Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL. ACPIDA i Entitats col·laboradores (que matriculen 3 o mes persones) i Membres dels cossos de seguretat pública
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)

En un procés judicial és rellevant entendre la importància de la coherència en la declaració i la incidència d'aquesta en la posterior sentència elaborada pel jutge.

Els professionals de la seguretat pública i privada han de disposar dels coneixements de les diferents condicions juridicoprocessals que poden ostentar i exposar en un procés judicial: classificació, drets i obligacions en totes elles, i consells a l'hora d'encarar cadascuna de les posicions processals de la millor manera possible.

L'elaboració d'un interrogatori sobre una determinada situació implica l'abordatge de l'investigat des de diverses perspectives: la defensa, la fiscalia o l'acusació particular. És necessari tenir consciència dels judicis paral·lels generats per la influència mediàtica, i la seva incidència en la consciència ciutadana respecte a la culpabilitat o la innocència d'algú abans de ser jutjat, per a evitar que la situació afecti l'estat d'ànim de l'implicat i a la seva declaració.

 • Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
 • Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
 • Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

Part teòrica (M.1)

L'investigat: els diferents estatus dins del procés i l'interrogatori; El/la testimoni: la coexistència d'aquesta condició processal amb la condició de perjudicat o ofès pel delicte; El perit i la cuasipericial; Especialitats dins dels judicis amb jurat; Elaboració de la sentència.

Pressió i influència mediàtica en enfrontar-se a un procés penal (M.2)

Anàlisi de vídeos i notícies de premsa relacionats amb la temàtica.

Elaboració d'un interrogatori (M.3)

Punt de vista des de la perspectiva de la defensa; Punt de vista des de la perspectiva del fiscal o acusació particular.

Anàlisi de sentències on es condemna i s’absol per diferents delictes. La preparació de la vista prèvia a l'entrada a la sala (M.4)

La preparació de la declaració (atestat); La importància de la primera impressió i la imatge personal; Les variables externes que són clau en tot el procés (jutge, advocats, fiscals, companys...); L'autocontrol i les tècniques d'afrontament.

La declaració dins de la sala (M.5)

Interpretació de la conducta verbal, no verbal i vocal en les declaracions; Tipus de preguntes i estratègies que utilitzen els advocats per a desestabilitzar; Consells a donar en la declaració.

La postdeclaració (M.6)

Indicadors a tenir presents per a la millora; Estratègies d'afrontament per a judicis posteriors.

Contingut pràctic (M.7)

Anàlisi de casos plantejats en suport videogràfic i documental.

Metodologia:

- Identificar mitjançant anàlisi les variables que incideixen en un procés judicial abans, durant i després d'una declaració, amb la finalitat d'incidir sobre elles en cada cas.
- Adquirir les eines per a actuar d'una forma eficaç i eficient a les sales de vistes.

Sortides professionals

- Agents de seguretat pública.
- Professionals de la seguretat privada.
- Psicòlegs i criminòlegs per a l'assessorament jurídic.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Més informació

Vols rebre més informació?