• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4649/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 01/11/2022
 • Final: 30/11/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1500 €
 • Idioma de docència: Castellà (60%), Anglès (20%), Català (20%)
 • Lloc: Hospital Universitari Germans Trías i Pujol (Carretera de Canyet, Badalona) i Institut de Recerca Germans Trías i Pujol (Camí de les Escoles, Badalona)
La cirurgia oncoplàstica de la mama consisteix en aplicar, després de la resecció d'alguns tumors de mama, tècniques pròpies de cirurgia plàstica per minimitzar les seqüeles estètiques i funcionals de la cirurgia. A més, aquestes tècniques permeten realitzar reseccions més àmplies (amb més marges), amb menys morbiditat i en la mateixa intervenció quirúrgica.

Continguts

Tècniques de cirurgia oncoplàstica:
- Remodelling:
- Patró de pèxia i reducció
- Mastopèxia periareolar
- Penjall de Grisotti
- Reposició de volum:
- Penjalls de perforants
-Intercostal Artery Perforator (ICAP)
-Toracodorsal Artery Perforator (TDAP)
- Penjall Dorsal Ample
- Lipofilling
- Cirurgia de les seqüeles

Novetats en cirurgia oncològica conservadora:
- Radioteràpia intraoperatòria. Aplicació en oncoplàstica
- Localització amb llavor magnètica (Sentimag®, Magseed®)
- Ecografia intraoperatòria en cirurgia del càncer de mama
- Integració de les tècniques d’imatge durant la cirurgia

Sortides professionals

- Formar part de l'equip quirúrgic encarregat del tractament del càncer de mama amb competències millorades i actualitzades.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

Unitat Funcional de Mama (HUGTiP)
Servei de Ginecologia i Obstetricia (HUGTiP)

Contacte

Jordi Vilà Poyatos

Telèfon: 934978918

Més informació

Vols rebre més informació?