• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4333/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 16/09/2022
 • Final: 23/09/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Recerca
 • Preu: 120 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Ciències
El curs de postgrau 'Fonaments de Física per Nanociència', farà una revisió del continguts fonamentals de física que calen per poder abordar amb garanties d'èxit els mòduls del màster de Nanociència i Nanotecnologies Avançades de la UAB.

Continguts

L'objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes més bàsics de la física necessària per poder cursar el master de nanociència i nanotecnologies Avançades cobrint aspectes de física quàntica, estat sòlid i dispositius electrònics, matèries claus en nanociència.

Sortides professionals

Accés al Master en Advanced Nanoscience and Nanotechnology.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències

Contacte

Javier Rodriguez Viejo

Telèfon: 935811769

Més informació

Vols rebre més informació?