• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4462/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 18/10/2021
 • Final: 30/05/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 567 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació
(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Continguts

Aquest curs ofereix una formació transversal per a l'exercici professional de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en qualsevol tipus d'empresa.

Itineraris

Aquest estudi forma part de la diplomatura de postgrau Correcció i Assessorament Lingüístic (4461).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Contacte

Albert Branchadell

Telèfon: 935813403

Informació addicional

http://filcat.uab.cat/mcal/

Vols rebre més informació?