Curs en Assessorament en la Millora de l'Activitat Docent per a Professionals de la Docència

Presentació

L'activitat docent és una tasca complexa i difícil de dur a terme, sobretot si es vol fer bé. Per una activitat docent eficient i orientada a l'aprenentatge dels alumnes cal conèixer i disposar d’una sèrie d’eines que facilitin aquest aprenentatge. Aquest curs té com a objectiu oferir coneixements pràctics ben fonamentats teòricament amb la finalitat de que un cop acabat el curs, l'alumne sigui capaç d'avaluar la seva activitat docent i poder optimitzar allò que consideri que no està fent bé. L'autoavaluació és un requisit bàsic per saber diferenciar com fem la docència de com realment la podríem fer.
Aquest curs vol ser un lloc de treball dinàmic i participatiu, destinat a qualsevol professional de l'educació, alumnes en procés de formació orientats a impartir docència, i fins i tot a persones que es dediquin de manera esporàdica a la formació.

Continguts

- Educar.
- El procés d'ensenyament-aprenentatge (interacció alumne-docent).
- La comunicació i la gestió del temps a l'aula.
- Motivacions i emocions dels docents.
- Intervenció del docent a l'aula.
- Perfils docents.
- Sistemes d'avaluació orientats a l'aprenentatge.
- Autoavaluació de l'activitat docent.

Requisits d'accés

El perfil dels estudiants és: qualsevol Professional de l'Educació, alumnes en procés de formació orientats a la docència i personal interessat en impartir formació.

Contacte

Ramon Cladellas Pros

Telèfon: 93726999

Correu electrònic: Ramon.Cladellas@uab.cat

Curs d'especialització UAB

7a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3384/7
Modalitat: Online
Lloc: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Facultat de Psicologia. Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 15/02/2021 al 14/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Assessorament en la Millora de l'Activitat Docent per a Professionals de la Docència

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.