• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3384/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 13/02/2023
 • Final: 15/05/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 250 €
 • Preu especial 150 €
  Col·lectiu d'aplicació: Aturats o estudiants d'universitat
 • Idioma de docència: Castellà
L'activitat docent és una tasca complexa i difícil de dur a terme, sobretot si es vol fer bé. Per una activitat docent eficient i orientada a l'aprenentatge dels alumnes cal conèixer i disposar d’una sèrie d’eines que facilitin aquest aprenentatge. Aquest curs té com a objectiu oferir coneixements pràctics ben fonamentats teòricament amb la finalitat de que un cop acabat el curs, l'alumne sigui capaç d'avaluar la seva activitat docent i poder optimitzar allò que consideri que no està fent bé. L'autoavaluació és un requisit bàsic per saber diferenciar com fem la docència de com realment la podríem fer.
Aquest curs vol ser un lloc de treball dinàmic i participatiu, destinat a qualsevol professional de l'educació, alumnes en procés de formació orientats a impartir docència, i fins i tot a persones que es dediquin de manera esporàdica a la formació.

Continguts

- Educar.
- El procés d'ensenyament-aprenentatge (interacció alumne-docent).
- La comunicació i la gestió del temps a l'aula.
- Motivacions i emocions dels docents.
- Intervenció del docent a l'aula.
- Perfils docents.
- Sistemes d'avaluació orientats a l'aprenentatge.
- Autoavaluació de l'activitat docent.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Contacte

Ramon Cladellas Pros

Telèfon: 935812101

Més informació

Vols rebre més informació?