Curs en Addiccions: Intervenció infermera

Presentació

Des dels anys 80 fins al moment actual s'ha experimentat un canvi molt important en l'abordatge de les malalties addictives amb tot tipus de recursos sociosanitaris. És per això, que cal continuar endavant amb iniciatives i programes que ajudin a afrontar el repte que el nostre estil de vida ens porta, i a formar més professionals de les addiccions per poder fer front a la demanda social i sanitària amb l'objectiu de fomentar la salut mental i física de la persona.

Continguts

Mòdul I: Introducció: Conceptes bàsics i personalitat

En aquest mòdul l'estudiant adquireix els coneixements per poder identificar la personalitat i estil de vida en l'addicció; criteris per els diagnòstics de trastorns de la personalitat segons el DSM-IV R i DSM-5: límit; histriònic i narcisista. Sistema de creences additives. Motivació del canvi: etapes del canvi segons ProcharKa i Di Clemente.

També s'aporten coneixements sobre l'evolució de la conducta addictiva Drogues. Vies d'administració. Tipus de dependència; criteris de dependència de substancies segons DSM-IV R. Tolerància; tipus de tolerància. Sinergia; tipus de sinergia. Politoxicomanies. Abús; criteris d'abús de substancies segons el DSM- IV R. Síndrome d'abstinència; tipus de síndrome d'abstinència; criteris per l'abstinència de substancies segons el DSM-IV R. Intoxicació; criteris d'intoxicació de substancies segons el DSM-IV R. Sobredosis. Desintoxicació. Recuperació. Prevenció. Reducció de danys.
Epidemiologia.

Mòdul II: Substancies psicoactives. Addiccions comportamentals

En aquest mòdul s'aprofunditza en els diferents tipus d'addicions:
Substancies psicoactives: alcohol; opiacis i derivats; estimulants: xantines, amfetamines, cocaïna, cànnabis; psicofàrmacs: sedants, hipnòtics i ansiolítics; al·lucinògens; drogues de síntesis; inhalants i nicotina.
Addicions comportamentals: joc; compres; feina; violència; televisió; cine fòrum; ordinador; internet; xatejar; mòbil; sexe; exercici físic i sectes.

Mòdul III: Abordatge terapèutic

Aquest mòdul aporta els coneixements necessaris per oferir les cures d'infermeria en: reducció de danys; manteniment de l'abstinència; consultes externes; hospitalització i hospital de dia.


Mòdul IV: Atenció d'infermeria

En aquest mòdul l'estudiant adquireix els coneixements necessaris per poder aplicar els diferents abordatges terapèutics en les addicions i les seves indicacions: psicofàrmacs.Teràpies individuals, teràpies grupals i familiars.

Objectius

Adquirir les competències necessàries per a la promoció i prevenció de la salut, en l'atenció especifica en salut mental i addiccions i en la rehabilitació bio-psico-social , emocional i espiritual de les persones en el procés de salut i malaltia.

Requisits d'accés

Graduat/da en infermeria, diplomat/da en infermeria i altres titulacions universitàries relacionades amb l'àrea de salut.

Contacte

Seyla de Francisco Prófumo

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Curs d'especialització UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
3 ECTS
Codi de l'estudi: 3729/4
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau
Dates: del 27/05/2020 al 15/07/2020
Idioma de docència:
Català (80%), Castellà (20%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Addiccions: Intervenció infermera

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.