Curs en Actualització en Malaltia Crònica (Discapacitat Intel.lectual i Autisme)

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

Formació teòrica destinada a posar al dia els conceptes nosològics, d'avaluació i terapèutics relatius a la Discapacitat intel·lectual i l'Autisme.

- Concepte, història i actualització.
- Desenvolupament i risc .
- El nen/a de 0 a 6 anys: clínica, avaluació i intervenció.
- Escolarització del nen amb discapacitat intel·lectual.
- El nen i l'adolescent amb discapacitat intel·lectual.
- Avaluació psicopatològica i psicoeducativa de la discapacitat intel·lectual.
- Intervenció psicopatològica en discapacitat intel·lectual.
- Les grans síndromes de la discapacitat intel·lectual.
- Els trastorns de l'espectre autista: concepte, clínica i avaluació.
- Intervenció psicopatològica i psicoeducativa en els trastorns de l'espectre autista.
- Intervenció psicofarmacològica dels trastorns de l'espectre autista i la discapacitat intel·lectual.
- La família del nen amb discapacitat intel·lectual i del nen amb trastorn de l'espectre autista.

Requisits d'accés

Cal un mínim de formació en Psicologia. Admissió a valorar per la Direcció del programa.

Itineraris

Aquest curs forma part del programa Psicopatologia Clínica Infantojuvenil(1782)

Contacte

Rosa M. Bonet Rafart

Telèfon: 935811166

Correu electrònic: m.psicopatologia@uab.cat

Web: http://www.psicopatologiainfantojuvenil.cat/

Curs d'especialització UAB

22a Edició
Places: 15
Orientació: Acadèmica, Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 1764/22
Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, Hospital de St. Pau. C/Sant Antoni Mª Claret, 171, 08041 Barcelona
Dates: del 06/10/2020 al 02/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (40%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Actualització en Malaltia Crònica (Discapacitat Intel.lectual i Autisme)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.