• UABDivulga
01/2008

Cllules heptiques expressant el gen <i>reporter</i> GFP

Maria Sabater Lleal

Universitat Autnoma de Barcelona

Unitat d'Hemostsia i Trombosi,Departament d'Hematologia,Hospital de Sant Pau

 
View low-bandwidth version