• UABDivulga
02/2008

Imatge distorsionada d'adolescent enfront del mirall

Gemma López Guimerà
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version