• UABDivulga
01/2008

Cél·lules hepàtiques expressant el gen <i>reporter</i> GFP

Maria Sabater Lleal

Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat d'Hemostàsia i Trombosi,Departament d'Hematologia,Hospital de Sant Pau

 
View low-bandwidth version