• UABDivulga
04/2007

Complex de Pd(II) amb un lligand N-alquilaminopirazol (cis-[PdCl2(L)])

Josefina Pons Picart
 
View low-bandwidth version