Vés al contingut principal

La Xarxa

Foto de presentació de la Xarxa d'Humanitats Digitals

Amb la idea d'afavorir la transformació digital i l'aprenentatge en l'àmbit de les humanitats, i atès l’interès dels grups de recerca de la universitat per augmentar el nombre de projectes d'humanitats digitals i la seva visibilitat, l'any 2016 va néixer la Xarxa d’Humanitats Digitals de la UAB.

La xarxa té el suport de l'Oficina de Recerca Universitària i es reconeix com una subxarxa de la CORE en Patrimoni Cultural. La xarxa té la intenció d'articular eficaçment les capacitats dels grups de recerca, dels centres d'investigació, dels serveis científics i tècnics, dels parcs tecnològics i de les grans infraestructures implicades en activitats de recerca, educació i difusió de les humanitats i del patrimoni digitals.

La Xarxa d'Humanitats Digitals de la UAB augmenta la competitivitat dels seus membres, sumant esforços en termes de visibilitat, coordinació d’activitats i intercanvi de recursos i informació. A més, a través de la xarxa, s'aconsegueix una estreta interacció amb els responsables polítics regionals, nacionals i internacionals, així com una creixent presència al territori català.

Amb més de 20 membres que cobreixen un ampli sector de les humanitats i de les ciències socials com ara art, filologia, filosofia, història, arqueologia, musicologia, antropologia, sociologia, dret, economia i ciències de la comunicació, la xarxa té una forta presència de centres de recerca de les TIC que proporcionen solucions per a l'aplicació de noves tecnologies a l’àrea d’humanitats, com la visió per computador, la intel·ligència artificial o el big data.