• Màster Oficial UAB
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Places: 40 places
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents).
    75€ per crèdit (estudiants no UE no residents).
    2016-2017
  • Idioma: Castellà (80%), Català (10%) i Anglès (10%)
  • Centre docent: Facultat de Psicologia
Master de Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud - Especialidad en Psicología Cliínica

El màster de Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut és un programa que s'ofereix amb l'objectiu de formar a graduats universitaris en els mètodes de recerca més actuals i rigorosos aplicats a problemes socials relacionats amb la salut mental, especialment de nens i joves, al benestar, al desenvolupament d'hàbits i comportaments saludables i a la promoció d'un estil de vida activa mitjançant l'activitat física i l'esport.

El màster ofereix tres especialitats:
- Especialitat en Psicologia Clínica
- Especialitat en Psicologia de la Salut
- Especialitat en Psicologia de l'Esport

La formació proporciona un conjunt de coneixements teòrics i d'eines metodològiques suficients tant com per a continuar els estudis de doctorat com per a respondre a les demandes aplicades i professionals de cadascun dels àmbits mencionats.

Sortides professionals

Especialitat en  Psicologia Clínica
Els estudiants que hagin completat el programa satisfactòriament poden continuar una carrera de recerca en psicologia clínica d’infants, adolescents i adults, participar en equips de recerca, treballar a la xarxa pública com a tècnics de salut, obtenir els crèdits de recerca per a accedir a un programa de doctorat.

Un graduat en la especialitat de psicologia clínica del MUIPACS pot exercir les competències apreses en universitats públiques i privades, instituts de recerca, unitats de recerca de salut mental en hospitals, centres de salut mental, administracions públiques sanitàries i educatives d’àmbit nacional, autonòmic i local, institucions relacionades amb estudis epidemiològics, planificació de serveis, programes de prevenció i promoció de la salut, serveis hospitalaris (psicologia clínica, psiquiatria, neuropsicologia, unitats de son, endocrinologia, ...) centres de justícia (menors, presons...) benestar i família, departaments tècnics d’ONG, entre d’altres.

Especialitat Psicologia de la Salut
Els alumnes d’aquesta especialitat estaran capacitats per desenvolupar la seva tasca dins de l’àrea de salut (pública i privada) fent disseny, execució i seguiment de programes en els àmbits següents: prevenció, promoció de la salut, qualitat de vida en malalts crònics, hàbits saludables i estils de vida, estrès i benestar, entre d’altres en centres d’atenció sanitària, serveis socials, hospitals, serveis de salut en ajuntaments, serveis educatius i d’empreses, serveis de salut pública i centres i instituts de recerca, així com universitats.

Especialitat Psicologia de l’Esport
Els alumnes que hagin realitzat aquesta especialitat  tindran coneixements per a millorar el rendiment i el benestar dels diferents agents esportius (esportistes, entrenadors, àrbitres...), i per a cobrir demandes referents a l’estil de vida de la població general. Treballant en universitats i centres d’investigació, centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva i en federacions, clubs i entitats esportives podran investigar  els factors psicològics que influeixen en el rendiment esportiu i en el benestar de l’esportista. Treballant en gabinets i centres de salut podran analitzar els factors psicològics que influeixen en l’estil de vida actiu en relació a la salut de la població general.

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat