Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 63 30
2018 47 30
2017 59 30
2016 63 30
2015 29 30
2014 27 30
2013 18 30
2012 28 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 88,36% 89,86%
2017 90,98% 91,6%
2016 91,63% 93,04%
2015 96,51% 96,31%
2014 97,69% 100%
2013 95,31% 95,6%
2012 89,21% 89,21%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats