Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 108 35
2019 153 35
2018 143 35
2017 173 40
2016 155 40
2015 109 40
2014 89 40
2013 69 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 91,82% 94,23%
2018 96,05% 98,92%
2017 96,52% 97%
2016 97,03% 97,48%
2015 95,21% 96,22%
2014 95,89% 95,86%
2013 99,34% 99,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats