Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 23 0 *
2017 23 60
2016 24 60
2015 31 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 75,68% %
2017 100% 100%
2016 85,6% 83,41%
2015 95,93% 95,93%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats