Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 87 30
2019 96 30
2018 78 30
2017 77 30
2016 71 30
2015 48 30
2014 48 25
2013 27 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 87,13% 86,51%
2018 88,76% 91,98%
2017 94,34% 95,35%
2016 93,23% 94,17%
2015 88,49% 88,97%
2014 94,85% 94,76%
2013 97,69% 97,69%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats