Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 56 30
2020 40 30
2019 72 30
2018 56 30
2017 73 35
2016 59 35
2015 51 35
2014 33 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 85,71% 85,71%
2019 94,62% 95,45%
2018 89,89% 89,34%
2017 83,3% 82,92%
2016 97,82% 98,87%
2015 94,21% 95,7%
2014 95,08% 95,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats