Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 18 25
2019 25 25
2018 27 25
2017 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 87,78% 87,59%
2018 98,46% 98,46%
2017 93,88% 93,88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats